PARIKON®

Paracetamol, filmdragerad tablett 500 mg.
Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 17,5 mm x 7,30 mm med brytskåra, märkt “P” och “500”på ena sidan.

PARIKON® marknadsförs f.n. ej i Sverige.