CACIPLIQ20®

CACIPLIQ20® är en en CE-märkt medicinteknisk produkt klass III för behandling av svårläkta sår. Den lämpar sig för behandling av exempelvis diabetesfot, arteriella och venösa bensår, trycksår, brännsår och kirurgiska sår.

CACIPLIQ20® baseras på s.k. matrixterapi där det extracellulära matrixet skyddas och repareras med RGTA®  (ReGeneraTing Agents).  RGTA® är en klass heparansulfatanaloger som, till skillnad från naturligt heparansulfat, inte bryts ned av de enzymer som finns i sårmiljön. Därmed kan det extracellulära matrixet återuppbyggas och sårläkningen initieras och påskyndas.

CACIPLIQ20® appliceras två gånger per vecka vid såromläggning efter  rengöring och debridering. Tidsåtgången är ca. 7 minuter.

LÄNKAR:

-Information om CACIPLIQ20® finns på tillverkaren OTR3:s hemsida.

-Instruktionsfilm på Youtube:  länk.

-Översiktlig presentation av CACIPLIQ20® (30 sidor):  länk.

-Referenslista över publikationer om CACIPLIQ20® /RGTA® : länk.